szkoła podstawowa w woli zaradzyńskiej

Strona SP im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

W pełni dostępna dla niepełnosprawnych według wytycznych WCAG 2.0. na poziomie minimum AA. Responsywny projekt umożliwia korzystanie ze strony na każdym urządzeniu: komputer, tablet, smartfon. Połączenie atrakcyjnego projektu graficznego z pełną dostępnością jest możliwe!

szkola podstawowa obraz

Zobacz stronę: Strona SP. w Woli Zaradzyńskiej
Sprawdź dostępność WCAG 2.0: Walidacja strony SP. w Woli Zaradzyńskiej