samodzielny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w ogrodzieńcu

Strona SPZOZ w Ogrodzieńcu

W pełni dostępna dla niepełnosprawnych według wytycznych WCAG 2.0. na poziomie minimum AA. Responsywny projekt umożliwia korzystanie ze strony na każdym urządzeniu: komputer, tablet, smartfon. Połączenie atrakcyjnego projektu graficznego z pełną dostępnością jest możliwe!

Zobacz stronę: SPZOZ w Ogrodzieńcu
Sprawdź dostępność WCAG 2.0: Walidacja strony SPZOZ w Ogrodzieńcu