ikona artykułu jeden

Dostępny Urząd. Dostępny BIP

W dzisiejszych czasach dostępność dla niepełnosprawnych przestała już być pustym hasłem. Jest to praktyka, wprowadzana na całym świecie jako część respektowania praw człowieka.

dostępny-dla-niepełnosprawnych-bipW Polsce Akcess-Net, dostawca Biuletynów 4bip.pl, jest jednym z liderów we wprowadzaniu rozwiązań internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Dzieje się tak dlatego, że w naszej codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość i dbałość o każdy szczegół. Efektem tej wytężonej pracy są Biuletyny spełniające wszystkie wymogi ustawowe oraz uzyskujące najlepsze wyniki w walidacjach testujących dostępność na poziomie WCAG 2.0. AA.

Podstawa prawna

Od dnia 30 maja 2015 roku, na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, wszelkie serwisy internetowe publikowane przez jednostki publiczne, muszą być dostępne dla każdego użytkownika, w tym dla osób niepełnosprawnych. Jest to następstwo wynikające z postanowień ustawy, nakazującej przygotowanie serwisów internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.

Postaw na pewność rozwiązań 4bip.pl

certyfikat-dostępności-bipDzielimy się wiedzą i doświadczeniem w usuwaniu barier, na które natrafiają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności podczas prób dotarcia do informacji publikowanych na stronach internetowych. O tym jak publikować wysokiej jakości, dostępne treści piszemy na co dzień na łamach eksperckiego bloga – Niewykluczeni.pl.

Instytucjom i organizacjom publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego, ośrodkom pomocy społecznej i innym urzędom, organizacjom oraz firmom) zobligowanym do przebudowy swoich systemów teleinformatycznych (w tym aplikacji BIP), oferujemy naszą pomoc w stworzeniu nowego Biuletynu, tak aby w jak najszerszym zakresie spełniał wymogi dostępności dla każdego użytkownika internetu.