ikona artykułu jeden

Dostępny Urząd. Dostępny BIP

W dzisiejszych czasach dostępność dla niepełnosprawnych przestała już być pustym hasłem. Jest to praktyka, wprowadzana na całym świecie jako część respektowania praw człowieka.

dostępny-dla-niepełnosprawnych-bipW Polsce Akcess-Net, dostawca systemów zarządzania treścią (CMS) Biuletynów Informacji Publicznej 4BIP.PL, jest jednym z liderów we wprowadzaniu rozwiązań internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Dzieje się tak dlatego, że w naszej codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość i dbałość o każdy szczegół. Efektem tej wytężonej pracy są strony BIP spełniające wszystkie wymogi ustawowe oraz uzyskujące najlepsze wyniki w walidacjach testujących dostępność na poziomie WCAG 2.1 (poziom min. AA).

Podstawa prawna

Od dnia 30 maja 2015 r. na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, wszelkie serwisy internetowe publikowane przez jednostki publiczne, muszą być dostępne dla każdego użytkownika, w tym dla osób niepełnosprawnych. Od dnia 4 kwietnia 2019 r. kwestie te reguluje Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nakazująca prowadzenie serwisów internetowych z uwzględnieniem wytycznych opartych na standardzie WCAG 2.1 na poziomie minimum AA.

Uwaga: W ustawie przewidziano dotkliwe kary finansowe za nie stosowanie się do wytycznych.

Postaw na pewność rozwiązań 4bip.pl

certyfikat-dostępności-bipDzielimy się wiedzą i doświadczeniem w usuwaniu barier, na które natrafiają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności podczas prób dotarcia do informacji publikowanych na stronach internetowych. O tym jak publikować wysokiej jakości i jednocześnie dostępne treści piszemy na łamach eksperckiego portalu – Niewykluczeni.pl.

Instytucjom i organizacjom publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego, ośrodkom pomocy społecznej i innym urzędom, organizacjom oraz firmom) zobligowanym do przebudowy swoich systemów teleinformatycznych (w tym aplikacji BIP), oferujemy naszą pomoc w przygotowaniu nowej strony BIP, tak aby w jak najszerszym zakresie spełniała wymogi dostępności dla każdego użytkownika internetu.